BAGGRUND:
Da jeg for mange år siden begyndte at researche rockmusikken i Danmark i 1960’erne, måtte jeg konstatere, at der ikke fandtes en oversigt over rock-konkurrencerne og mesterskaberne. Og netop konkurrencerne er en værdifuld kilde til bl.a. oplysninger om de mange amatørorkestre. Efterhånden som jeg derfor selv begyndte at samle oplysninger om disse, kunne jeg bedre forstå hvorfor. Det viste sig nemlig at være svært tilgængelig data.
 
AFGRÆNSNING:
Rammerne omkring rockkonkurrencer.dk har dog været ukompliceret at sætte, idet alle titlerne på konkurrencerne (Pigtråd, Beat…ja, selv pop) falder ind under det, vi nu betegner som rock. Musikken kunne være pæn eller rå, men decideret underholdningsmusik var der ikke plads til, så alle deltagende orkestre spillede rock. Den blev introduceret i Danmark i 1956, og rockkonkurrencernes popularitet toppede i 60’erne, men også konkurrencer afholdt siden vil blive tilføjet.
 
METODE:
Næsten alle kilder til indsamlingen af materialet er skriftlige. Men enhver ved, at fordi noget er trykt, så er det ikke nødvendigvis sandt. Heller ikke selv om det tjekkes med andre trykte kilder.
Aviserne og bladene var i 1960’erne arrangørernes foretrukne medier til annoncering og foromtale af de enkelte arrangementer. Bladene blev fodret med pressemeddelelser og historier, som dog ikke altid blev trykt. Hvis det skete, blev det til foromtaler, der ofte var behæftede med mange slags fejl. Mange har sikkert set f. eks deres bandnavn stavet forkert.  
Jeg har derfor prioriteret primær-kilder - artikler der blev skrevet efter arrangementet. De har dog været forholdsvis sporadiske og meget farvede. Popbladene, der ofte var medarrangører, sørgede for at fremhæve arrangementets succes; aviserne, der undtagelsesvis havde en rapporter til stede, skrev mestendels i den sædvanlige nedladende og foragtede tone, som afspejlede rockens position på redaktionerne dengang. Først mod slutningen af 60’erne dukkede enkelte egentlige anmeldelser op. Derfor har jeg mest valgt citater, der fungerer som stemningsbeskrivelser og som beskriver ikke mindst selve musikken. Ekstraordinært har jeg valgt ikke at angive mange opslagsværker o.lign - altså sekundær-kilder, da de ofte er behæftet med fejl.
 
FORKLARINGER:
Trods informationernes mængde er Rockkonkurrence-guiden her forsøgt konstrueret i logiske inddelinger og oversigter.
De landsdækkende konkurrencer (Danmarksmesterskaberne) er samlet kronologisk.
De lokale konkurrencer og lokale kvalifikationer (Sjællandsmesterskaberne osv.) er ligeledes samlet kronologisk – og med et link til de landsdækkende.
Kommentarer og citater fra artikler og nogle af de involverede er placeret ved de enkelte arrangementer med kildeangivelse. Datoer på aviser er udeladt, hvis de er citeret dagene efter.
’The’ foran gruppenavne kan være udeladt.
Bortset fra bymesterskaberne er hjemby oftest anført (Bl.a. for at skelne mellem grupper med samme navn).
”?” betyder foreløbig usikkerhed eller manglende oplysninger.  
Fremhævet betyder at orkesteret gik videre
  
Heldigvis har nogle fotos fra arrangementerne overlevet, som her kan krydre de lange lister med orkesternavne. Herlige studier i hvorledes masser energiudladninger opvejede manglende lyd- og lysanlæg. På lydsiden findes næsten intet fra de tidlige mesterskaber. DM i Pop 1966 er en undtagelse. Her blev der foretaget nogle primitive optagelser som udkom på plade. Der findes imidlertid talrige optagelser fra de forskellige perioder i rockens historie, som dokumenterer orkestrenes musikalske formåen. Ligesom mange af de præmier, som arrangørerne udlovede som pladeindspilninger også er tilgængelige på CD.
 
 
Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com