R

POP MGP 1963

(PEER FROST’S) POP GRAND PRIX
9. marts 1963. Kl. 23. TIVOLIS KONCERTSAL. Arr. Dansk Pop Centrum og Pladeselskabet Domino. Overdommer: Otto Francker, Tony Lützer og tre mere
1. The Treffters: (Præmie: medvirken på en EP-plade)
2. The Sharks
3. The Telstars
4. The Lions
The Black Devils - The Christies - Gonzales - The Hanks - The Hitmakers - Medley Swingers - The Parrots - The Ramblers - Red Rivers Boys - The Stringers - The Whispers.
 
"Femten deltagende orkestre møder med en selvkomponeret melodi, som bedømmes af en dommerkomité, ledet af kapelmester Otto Francker. Kriteriet er melodiernes kvalitet. Det sejrende orkester belønnes med med 500 kroner, og de fire bedste melodier udsendes dels som plader dels som noder".  (Berlingske Tidende). ”Der blev piftet lige så meget som jublet, men The Treffters blev tilkendt 1. pladsen for melodien ’Tinto’”
 
EP-pladen Domino: 1. ‘Tinto’ 2. ‘Moulin Rouge’ 3. ‘Blue Love’ 4. ‘Whistling Jack’
 
 
Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com